Oturum İzni

Tüm Servisler

İletişim

 • Doğu Mahallesi,Ece Sokak,No:26/A Pendik-İstanbul
 • +90 544 633 12 13
 • gocmenikamet@gmail.com

Sizi Bilgilendirelim

img

Yabancı Oturma izni Almasının Amacı

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kriterlerinin uygulanmasında eşitliğin sağlanması açısından insan hakkına verilen önemin arttırılması, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve insana yakışan bir sistemin oluşturulması açısından Dünya’nın bütün ülkelerinde yabancılara verilen haklar mevcuttur. Bu doğrultuda ülkemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir.

Oturma izni bu hak ve yükümlülükler doğrultusunda yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde kalması durumunu yasal bir zemine oturtmaktadır.

Türkiye’de Oturma izni Düzenleyen Kurum : Türkiye Cumhuriyeti devletinde yasalarca kararlaştırılmış olan yabancılara oturma izni konusunda yetkili merci T.C. göç idaresi başkanlığıdır. Yabancıların oturum izinlerinin düzenlenmesi bu kurum tarafından yapılmaktadır. Bakanlığın resmi sitesi üzerinden günümüzde online işlemler yapmak mümkündür.

Oturma izni alma süresi ne kadar? : Türk topraklarına hava-deniz yada kara yolu ile giriş yapan yabancının Türk yasaları ile belirlenmiş olan 30 gün süre zarfında Türkiye’de ikamet sağlayabilirler. Bu süreden daha uzun bir zaman periyotun da ikamet sağlamak istemesi durumunda asgari 1 yıl olmak üzere ikamet tezkeresi başvurusu yapması gerekir. Daha uzun süre izin almak istemesi durumunda, başvuru esnasında bunun yabancı tarafından belirtilmesi gereklidir.

Oturma izni başvurusu nasıl yapılır? : Eğer Türkiye’de ikamet sağlama konusunda kararınızı verdiyseniz ve izin belgesinin temin edilmesi konusunda kolaylıklar istiyorsanız o zaman Bizler ile tanışarak iş takibi ve danışmanlık faaliyetlerinden yararlanabilirsiniz. Sizden istenilen evrak/belgeleri eksiksiz olarak bize ulaştırmanız ve yetki vermeniz durumunda izinleriniz bizim tarafımızdan alınır.

İkamet izni çeşitleri : Türkiye’de 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunu 30’uncu maddesinde belirtilen altı (6) farklı ikamet izni çeşidi düzenlenmiştir. Bunların neler olduğunu gelin listeleyelim.

 • Kısa dönem ikamet izni : Turizm maksatlı, ülkemizde taşınmaz malı olan, iş kurma niyeti olan, bilimsel araştırma maksatlı gelen yabancıları kapsamaktadır.
 • Aile ikamet izni : Türk vatandaşı olan yabancının eşine, eşinin ergin olmayan yabancı çocuğunu, eşinin veya kendisinin bağımlı çocuğunu kapsamaktadır.
 • Öğrenci ikamet izni : Eğitim maksatlı olarak ülkemize gelen yabancıları kapsar.
 • Uzun dönem ikamet izni : Eğer belirtilen yasal süreden daha fazla ikamet etmek istenmesi durumunda (çalışma durumları olabilir vs.) uzun dönem ikamet izni almaları şart koşulur.

 

İstenilen belgeler kişiden kişiye değişebilir.  Kesin olmamak şartıyla aşağıda belirttiğimiz evrakların bir kısmı göç idaresi tarafından oturum izni için sizlerden istenilecektir.

 • Göç İdaresinden Randevu
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Pasaport Fotokopisi (İşlem Gören Tüm Sayfalar)
 • E-Visa
 • Adres Belgesi
 • Noter Onaylı Kira Kontratı
 • Noter Onaylı Taahhütname
 • Sağlık Sigortası (Özel Sağlık Sigortası Veya Sgk Provizyon)
 • Tapu Fotokopisi
 • Tapu Devam Belgesi
 • Numarataj (Adres Tespiti İçin)
 • Doğum Belgesi (Onaylı)
 • Anne-Baba Pasaport Fotokopisi
 • Noterden Anneye Muvafakat
 • Noterden Babaya Muvafakat
 • Velayet Belgesi (Onaylı)
 • Vize Harcı
 • İkamet İzni Belge Bedeli 
 • İkamet İzni Harcı 
 • Evlilik Belgesi (Onaylı)
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Kimlik Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (Türkiye’den)
 • Adli Sicil Belgesi (Kendi Ülkenizden)
 • Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi)
 • Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu Veya Banka Hesabı Vs.)
 • Çalışma İzni Fotokopisi

 

Tüm danışmanlık hizmetlerini sizler için Göçmen İkamet olarak  takip edebiliriz.